1431. 4. september. Kolding


Biskop Audun af Stavanger optages i minoriterordenens broderskab i Danmark.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Esger, minoriternes provincialminister i Dacia, optager biskop Audun af Stavanger i ordenens broderskab, og delagtiggør ham i alle dens gode gerninger i provinsen. Datum Koldingis anno domini millesimo cccco tricesimo primo quarto die mensis septembris ministeriatus officii sub sigillo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.