1431. 18. oktober.


Indbyggerne i landsbyerne Øster Husum og Vester Husum forpligter sig i anledning af opførelsen af et kapel til at give sognepræsten i Mildsted en årlig rente på 20 lybske mark.

Udtog efter Beccau l.l.

Tekst

Wy bunden vnd gantze meinheit jnwahnere der dörpere Oster-Husum vnd Wester-Husum an dem kerspele Mildstede belegen, bekennen vnd betügen apenbar an dissem breve vor alle den gehenen, de ehn sehen edder hören lesen, dat wy alle mit eindracht vnd mit der hochgebornen forsten vnser gnedigen herrn, herrn Aleffes vnd Gerdes , hertzogen tho Schleszwig willen, wittschop vnd vollborth de de vorgeschreuenen vnse gnedigen herren vor sick, ehre eruen vnd nahkomlinge dartho geuen vnd mit ehren apenen brefen verschreuen vnd versegelt hebben, vns vnse eruen vnd nahkomlinge jnwahnern der vorgeschreuen dorpere Osterhusum vnd Westerhusum, vnse stahnde erue liggende grunde vnd de stede vnd de grunde dar wy vppe wahnhaftig sint mit aller thobeherungen, rechtlich vnd redeliken des donnersdages negst vor pfingsten des jahrs, alse hierna schreuen steiht:

Up dem dinge tho Husum sunder wedder spracke vor vnser verschreuene gnedigen herrn, vogede tho Gottorff Hinrich Rixstorff apenbahr hebben verpflichtet vnd schuldenere macket in allen articulen vnd stücken vnd in aller wyse, alse hierna schreuen steith. Alse dat wy, vnse eruen vnd nahkomlinge, jnwahnere der verschreuene dorpen Husum, alle jahr tho ewigen tiden scholen geuen dem kerckherrn tho Mildstede vnd sinen nahkomlingen tho der capellen, da wy vorschreuene jnwahnere tho Husum na willen vnd vollbordt desz ehrwerdigen in Gott vaders vnd herrn, herrn Nicolay , bischop tho Schleszwig vnd na jnholt siner breve vnd besteding darvp in des hilligen kreutzes vnd der hochgelauenden jungfrauwen Maget Marien vnd Sunte Lamberti des hilligen bischopes ehre buwen vnd sollen willen, 20 lübsche mark penninge jährlicher rente, alse tho Lübeck vnd Hamborch gange vnd geue sint vnd dar ein gudt man dem andern im lande tho Holstein mede voll dohn magk.

[.....]

Desz tho groter wittlichheit disser vorschreune stücke hebbe wy bunden vnd gantze meinheit, jnwahnern der dorpere Oster-Husum vnd Wester-Husum vorbenahmen vnse jnsegell, des vns vnse gnedige herrn Aleff vnd Gerdt , hertzoge tho Schleszwig vorbenahmt nun tho disser tidt geuende sint, mit willen hanget an dissen breff nach Gades borth 1431[1] jahre an Sunte Lucas dage des hilligen euangelisten.

1. 1431] indsat efter Krafft l.l.; Beccau l.l. skriver fejlagtigt 1421.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.