1431. 18. oktober. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Johannes Weghener, klerk fra Bremen stift, om at få det overdraget til en auditør ved kurien at overdrage ham et evigt vikariat i Petri kirke i Lübeck, såfremt den proces, der bliver ført mellem to andre gejstlige om alteret, ikke falder ud til fordel for nogen af parterne, skønt Johannes i forvejen har et kapel i Kampen sogn i Slesvig stift og ventebrev.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Johannes Weghener , klerk fra Bremen stift, om at få det overdraget til en auditør ved kurien at overdrage ham et evigt vikariat i Petri kirke i Lübeck, såfremt den proces, der bliver ført mellem to andre gejstlige om alteret, ikke falder ud til fordel for nogen af parterne, non obstantibus quadam capella s. Nicolai in parrochia Campe Slesvicensis diocesis [fructus 4 mr. arg.], quam obtinet, ac gratia expectativa, si quam habet, in cancellaria s. v. exprimenda.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.