1431. 18. november. Flensborg


Ditlev v. Ahlefeld, drost i Sønderjylland, underkender en dom, som er blevet afsagt af Syvherredernes råd i en sag vedrørende manddrab på en kirkegård.

Syvherredernes råd havde taget dobbelt mandebod, hvilket det ikke havde ret til ifølge landets lov.

Medlemmerne af Syvherredernes råd straffes desuden på deres hovedlod, dog således at deres ære og rygte forbliver ubesmittet af straf, eftersom de har dømt uret af uvidenhed.

Tekst efter A.

Tekst

Na der bort Cristi verteynhundert iar dar na in deme eyn vnde drutigestem iare des achtenden daghes na sunte Merten tho Flensborgh . zad ik Detlef van Alleuelde ridder vnde droste an Sunder Iutlande eyn richte van der dorchluchtighesten hochgheboren vorsten vnde heren hern Allefes hern Gherdes hertoghen tho Sleswiik greuen tho Holsten to Stormeren etcetera ♦

Dar an vnde ouer was de erwerdighe vader an Ghode bisschop Nicolaus to Sleswiik her abbet Oleff to R{uv}dekloster her Johan Nosse prouest to Sleswiik her Bartholomeus archidiaken to Sleswiik myt dren d{oe}mheren vte deme capitele to Sleswiik vort myt den vromen knapen alze Henneke Dozenrode Henningh van deme Haghen Otto Myødh vnde ander ghude lude vort myt den borghermesteren van Sleswiig vnde Fflensborgh alze Peter Johnssone Magnus Hayssone Nisse Berntsone vnde vort ander bedderue lude vdh eren rades kumpanen der stede erbenomed vnde vort myt andere bedderue h{uv}slude . alse vte deme Strande . Eyderstede . Sunder Goesherde Norgoesherde . H{uv}sebyherde N{ue}herde vnde vort andere bedderue b{uv}nden vnde borghere vnde huslude . de dar to ghe esschet weren tho vorschedende sake twysschen vnsen ghnedighen heren herthoghen Gherde vppe de enen syde vnde der Souenherde rade vppe der anderen syde ♦

Na erer beyder clage vnde antworde, alse zee vor vns brachten . de sik vor vns aldus vorludden . dat her Hinrik Rixtorp anclaghede van hertoghen Gherdes weghene der So{uv}en Herde raad dat se dat vnrechte v{uv}nden hadden . dat w{oe}r eyn man vppe eyne kerkhoue sclaghen[1] worde . dat men den betalen scholde vor twe mannebote vnde de handedeghe wedder slaghen worde scholde ligghen vppe syne eghene daet ♦

Dar se do etlike vte den Souen Herden to antworden dat se dat also wunden hadden van vriheyt weghen des kerkhoues vnde dat also hebben vnde holden wolden ♦

Dar ik op vand to rechte na anwisinghe vnde rade des erwerdighen vaders bisschop Nicolaus erbenomed vnde der erliken prelaten vnde dom heren to Sleswiig vnde der vromen knapen vnde der bedderuen luden vdh steden vnde vte herden . dat men den lesten betalen schal vor enen slichten manbote alze indeme lande recht is vnde dat se dat vnrechte wnden hadden . na deme dat se sunderghen dar neen priuilegia edder bewisinghe vp hadden . ♦ Dar se vnsen heren penningh broke vmme plichtich synd alse er houetlot ♦ Io doch er ere vnde ruchte dar nerghen vmme to straffende . na deme dat se dat van vnwetenheyt so to rechte wnden hebben ♦

Tho mere tuchnisse desser vorscreuen sake vnde stucke hebbe ik Detleff van Aleuelde ridder vnde droste in Sunderiutlande des ammettes jngzeghel ghehenghet laten nedden an desseme breue . myt der jngezeghelen des erwerdighen vaders an Ghode bisschop Nicolaus to Sleswiik des abbates abbet Oleff to Rudekloster her Johan Nossen domprouest to Sleswiik her Bartholomeus archidiaken to Sleswiik Henneke Dozenrode knape Henningh van deme Haghen knape Peter Jonssone borghermester to Sleswiik Magnus Hayssone borghermester to Fflensborch . to dessen erbenomeden stucken ghe esschet vnde ghebeden ♦

1. sclaghen] herefter står overstreget hadde i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.