1431. 2. december.


Jakob Pedersen i Gislöv skænker Tommarp kloster en eng ved Gnalöv på det vilkår, at der afholdes sjælemesser for ham selv, hans forældre og hustru.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alla men thetta breeff se eller høra læsis, hilsir jak Jep Pæthirssøn i Gysløff ewinnerlica meth guth, ♦

Kungør jak thet allom neruærendis och komascolandis, thet jak aff beraath och gothan vilia hauer wnt til Tommarps closter ena æyng, hvilkin ligir[1] northan væthir Gnaueløfs mark och sønnan væther Munkabrødith, vestan rekkir hon til Skelbekkin, och østan in til Steen orthin, meth swadant skææl, thet the scola opscriua min father Per Jønssøn oc Ylliana mina mothir och mic oc minæ kære høstrø i thorras bøgir, oc gøra swa for oos som the gøra for andra the ther thorras closter haue[2] styyrt meth sine almoso. Tilbindendis mic och mina arwinga the sammo eyng fri og himbla tilsta och scøda the samo closter til ewinnerlik agho. ♦

Och til mere visso hengir jak mit incighle[3] for thetta breeff met flere gothe menz incigle, swasom ær her Pæthirs Gra dækin i Jerlestathaherrit Jes Twassøn awapn, Hanis Ørlicssøn och Clauus Telogh . ♦

Datum anno domini mo. cdo. xxxo. primo, dominica prima adventus. ♦

1. ligir] Aaligit Ab. 2. haue] Aahauer Ab. 3. incighle] rettet fra incigle i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.