1431. 23. december. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Jens Mortensen, kannik i Roskilde, om at få provision på provstiet i Roskilde, ledigt enten ved Johannes de Bortzows død ved kurien eller ved Jens Pedersen (Jernskægs) udnævnelse til biskop sammesteds, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Ribe.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Johannes Martini canonicus ecclesie Roskildensis, quatenus sibi de prepositura ejusdem ecclesie Roskildensis, que dignitas in ipsa ecclesia Roskildensi non tamen major post pontificalem existit et per canonicum ipsius ecclesie solita gubernari, vacante per obitum Johannis Bersow litterarum apostolicarum scriptoris in Romana curia defuncti, [fructus 12 mr.] premisso sive alias quovis modo vel <per>[1] munus consecrationis Johanni Petri ejusdem ecclesie Roskildensis episcopo impensum vel impendendum, dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda predictis necnon canonicatu et prebenda ecclesie Ripensis, quos possidet [omnium fructus 12 mr.].

Concessum in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome in presentia pape 10. kal. jan. anno 1.

1. <per>] tilf. i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.