1431. 31. december. Gottorp


Adolf 8. og Gerhard 7., hertuger af Slesvig, stadfæster Flensborg bys friheder og statutter.

Tekst efter Sejdelin l.l.

Tekst

Wij Alff vnde Gherd , van Godes gnaden hertogen to Sleswijck, greuen to Holsten, Stormeren vnde to Schowenborgh, entbeden alle den ghennen, dar desse breff to kumpt, heyl an Gode, vnde begheren to wetende, beide de tokomende syn, vnde de jeghenwardich syn, dat wij vor vns vnde vor vnse eruen hebben gegheuen vnde stedighet, gheuen vnde stedighen an desseme ieghenwardighen breue, na rade vnde vulbort vnser truwen ratgheuen, dem rade vnde der meenheit vnser stad Vlensborgh alle de vrijheit vnde statuta, de se gehat, bruket vnde beseten hebben vnder den tijden Erijkes vnde Woldemares , wandages hertoghen to Jutlande, vnde na hebben beseten vnder den tijden vnses eldervaders greuen Hinrikes , vnde vnses vedderen greuen Claweses , vnde vnder den tijden hertoghen Gherdes , vnses leuen vaders, hertoghen to Sleswijck, greuen to Holsten, to Stormeren vnde to Schowenborgh, seligher dechtnisse, alzo dat se der so bequemelike vnde so vryeliken scholen bruken vnd zee besitten, alze se dan hebben bij vnsen voreuaren vnde olderen tijden, sunder ansprake vnde bewernisse enes jewelken, de dor vnsen willen don wil vnde laten.

Vortmer so geue wij den borgheren vnser stad Vlensborgh vorscreuen de gnade vnde vrijheit, dat se vor ere eghene ghud, haue vnde kopenschop bynnen vnser stad Vlensborgh nenerleie toln gheuen doruen edder scholen.

Vnde hebben des to tughe vnse jngheseghele mid willen vnde witschop henghen laten an dessen breff, de gheuen is to Gottorpe na Godes bort veerteinhundert jar dar na in deme eenvndedrittigesten jare an dem nygen jares auende.

Hijr hebben ouer gewesen vnse leuen truwen man vnde ratgheuen, alze her Johan Stake , her Detleff van Aleuelde , her Hinrik Rixstorp , her Diderik Blome , rittere, Henneke Dozenrode , Breydeke Rantzow , knapen, vnde vele mer ghuder loffwerdigher lude.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.