1431. 5. juli.


Magistraten i Lund meddeler borgeren Karl Tidekesen skøde på en gård i Lund, som han havde købt af Hans Tinnesen.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Magistraten i Lund meddhelar Carl Tydekeson borgare i Lund fasta på een gård i Lund, som borgaren därsammastädes Hansz Tynneson honom såldt, dat. torszdagen näst eftter wår frue dag, d. 2. julii [sic].

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.