1431..


Anne (Arvidsdatter), enke efter Borkvard (Ottesen) Limbek, overdrager hr. Sten (Tygesen) Basse et brev på tre gårde i Holev og én i Marslev.

Tekst efter reg.

Tekst

Anne Borckort Lembecks effterleffuersche, oplader her Steenn Basse et breff, som her Trugalen[1] haffde siden igien opladet Erich Olluffssønn paa nogit guodtz i Fyen som Jes Axelssøn haffde fanget aff forne Erick som ere thre gaarde i Horløff, och en gaard i Marsløff, ♦

1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.