1431..


Bertold Quatz pantsætter sin gård ved stranden i Vor Frue kirkesogn i København til Didrik Kumhar.

Tekst efter reg.

Tekst

Bertell Quass pant satte Didrick Komhart sinn gard liggendis westen nest thend gaard, Reiner iboede, hoss strannden i wor fru kircke sogen i Kiøpenhaffn, ♦

1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.