1431..


Karl Nielsen (Griis (af Slagelse)), væbner, sælger Bo Jensen sin bod, der ligger syd for Sankt Mikkels kirkegård.

Tekst efter reg.

Tekst

Karll Nielssønn webner, solde Boe Jennssønn sin bod liggenndis synnden wed sanctæ (!) Michels kirckegaardt ♦

1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.