1431.


Tingsvidne om, at hr. Tue Nielsen var ved sin fornufts fulde brug, da han skænkede sit gods til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne att her Tue Nielsøn var icke fra sinde der hand gaff sitt goedz thill Marieboe closter. ♦

1431. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.