1431. Hids herredsting


Et tingsvidne af Hids herredsting om, at Serup kirke har adkomst til et enemærke i den vestre del af Søgård skov og hvert 11. træ i hele skoven.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tingswintne aff Hitzherritzting att Serup kircke haffuer till rette eyendomme j Søgardschouff ett enemercke j thennd wester ende och siidenn huer xj. thre j ald skoffuenn : ♦

1431. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.