1431.


Ose Andersdatter sælger og skøder Dueholm Kloster en del af afgifterne af to gårde.

Tekst efter reg. (1591).

Tekst

Ett Ose Anders datters pergamendtz skøde, daterit 1431 at hun haffuer sold thill Dueholm en tønde korn y thend gaardt Nisz Andersen y Sundbye yboer, och vɉ skiper korn y thend gaardt som Anders Thamisen jbedem jboer. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster