1431. Jerslev herredsting


Et tingsvidne af Jerslev herredsting om, at Hundslund kloster ejer to gårde i Nørre Landvad i Hellevad sogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett things widne aff Jerloherritt, att Hundtzlund haffuer ij gordz eye i Nørre Landwad i Helliswad sogen och bye oc[1] willditt och wkierd laditt saae ploie och høste der till : ♦

1431. ♦

1. oc] tilføjet over linjen i reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.