1431.


En vidisse af et brev om Vrejlev klosters gods i Tollestrup.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Enn latiinnsk widisse paa nogit gods y Thollestrup[1] tiill Wreeløff cloester [2] : ♦

Mcdxxxj ♦

1. Thollestrup] Tollestrup reg. (1573). 2. Wreeløff cloester ] Wreeløff closter reg. (1573).

Oversættelse

En latinsk vidisse på noget gods i Tollestrup til Vrejlev kloster.

1431.