1431.


Tingsvidne om, at en gård i Mårslet var Niels Madsens retmæssige arv og ejendom, og at der ikke betaltes skat og landgilde af den.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswedne at en gaard vdj Nørslett[1] , war Niels Madtzens rette arffue och eie, och icke gaff skat eller landgilde der aff, ♦

Dateritt, 1431 ♦

1. Nørslett] foreslås rettet til Morslett i ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.