1431.


Tingsvidne om, at en gård i Mårslet, som bebos af Stefan Selle, retmæssigt har tilhørt bedstefaderen til Niels Madsen i Lading.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswedne at then gaard vdj Nørslett[1] som Staffen, Sille iboer, war Niels Madtzens vdj Ladingh, rette oldefaders guodtz, ♦

Daterit 1431. ♦

1. Nørslett] foreslås rettet til Morslett i ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.