1431.


Tingsvidne om, at Niels Madsen med urette ikke har haft rådighed over en gård i Mårslet, som bebos af Stefan Selle.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne att den gaard som Staffenn Selle vdj boer i Morslet war forholt Niels Matzen for, medt vrett, ♦

Daterit 1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.