1431. [Næstved]


Aftale imellem Næstved Skt. Peder kloster og sortebrødrene i Næstved om udvidelse af sortebrødrenes jorder i Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Strædet som ligger østen wet sworttæ brødre som nw ær indhægnet ær kongens herstrede ♦ Item enn ødæ tofft ther hoss wor fordom bygd och holt byss tyngæ ♦ Mcdxxxi ♦

Oversættelse

Strædet som ligger mod øst ved sortebrødrene, som nu er indhegnet, er kongens hovedgade. Fremdeles en hosliggende øde toft, der førhen var bebygget og betalte byskat. 1431.[A]

A. Notitsen er den første af fire aftaler om udvidelse af sortebrødrenes jorder i Næstved..