1431. [Næstved]


Et vidnesbyrd om, at Søndre kapel ved Skt. Peders kirke hører under Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Sexten mæntz witne at syndre capæll som staer bygd wet wabnhuset optiil sanctæ Peders kirkæ met samme kirke lyder til Skoucloster aff gammæll rætt oc eyendom ♦ Mcdxxxi ♦

Oversættelse

Seksten mænds vidnesbyrd, at søndre kapel ved våbenhuset op til skt. Peders kirke sammen med samme kirke hører under Skovkloster som gammel ret og ejendom. 1431.