[Omkring 1431?].


Kong Erik 7. af Pommern udsteder et brev om det gods, som hr. Tue Nielsen skænkede til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Erickis breff om nogett goedz som her Tue Nielsøn haffuer giffuett closterett. ♦

1440. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.