1432. 7. januar.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens Pedersen (Jernskæg), provst i Roskilde, er blevet udnævnt til biskop sammesteds efter biskop Jens (Andersen (Lodehats)) død.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1430[1] ] Die lune 7. id. jan. provisum est ecclesie Roskildensi vacanti per mortem Johannis de persona Johannis Petri prepositi ejusdem ecclesie.

1. 1430] fejl for 1432.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.