1432. 18. januar.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Tyge Jensen og Jens Tygesen, kanniker i Roskilde, som prokuratorer for Jens (Pedersen (Jernskæg)), udvalgt biskop i Roskilde, har lovet at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet, takseret til 1000 guldfloriner, samt de fem mindre afgifter; kardinalkollegiets andel skal fordeles mellem 12 kardinaler. Halvdelen af pengene skal betales inden for de førstkommende otte måneder, den anden halvdel inden for de derpå følgende otte måneder.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Die mercurii 18. mensis jan. Tugo Johannis et Johannes Tugonis canonici Loscheldenses[1] procuratores et procuratorio nomine Johannis electi Roskildensis, prout de ipsorum mandato constat manu Nicolai Olavi clerici Lundensis diocesis notarii publici in camera apostolica producto et admisso, obtulerunt camere apostolice et collegio dominorum cardinalium pro suo communi servitio consueto fl. auri de camera 1000, ad quos dicta ecclesia reperitur taxata, et quinque minuta servitia consueta.

Eorundem autem medietatem infra octo menses proxime venturos et aliam medietatem infra alios octo menses extunc immediate sequentes solvere promiserunt [etc.]. Card. XII.

Et Petrus episcopus Electensis locum tenens domini regentis cancellariam tulit sententias in scriptis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.