1432. 18. januar. Rom


Lucidus (de Comitibus), kardinaldiakon af Santa Maria in Cosmedin og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer Jens (Pedersen (Jernskæg)) for betaling af en del af hans servispenge til kardinalkollegiet, 100 guldfloriner, betalt gennem Nicolaus de Leys, pavelig akolyt.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Lucidus etc., quod Johannes episcopus Roskildensis pro parte suorum etc., in quibus etc. ac termino nondum elapso etc., fl. auri de camera 100 nobis etc. per manus Nicolai de Leys domini nostri pape accoliti die date etc.

De quibus etc. In quorum etc.

Datum Rome die 18. mensis jan. 1432 pontificatus anno 1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.