1432. [mellem 18. og 23.] januar. Rom


Franciscus (Condulmarus), pavelig kammermester, kvitterer Jens (Pedersen (Jernskæg)), udvalgt biskop i Roskilde, for at have betalt en del af sine servispenge til det pavelige kammer, 100 guldfloriner, samt en af de mindre afgifter, takseret til 41 guldfloriner, 33 solidi og 4 denarer i romersk mønt, betalt på vegne af Tyge Jensen og Jens Tygesen, kanniker i Roskilde, af Cosimo og Lorenzo de' Medici.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Franciscus etc.

Universitati etc., quod Johannes electus Roskildensis pro parte partis sui communis servitii, in quo ratione provisionis de sua persona dicte ecclesie facte apostolice camere sub certis penis et sententiis tenetur efficaciter obligatus, fl. auri de camera 100 ipsi camere, domino A. etc.[1] pro dicta camera recipiente, necnon pro integra solutione unius minuti servitii camerario et clericis dicte camere debiti, pro quo in dicta camera sub prefatis penis et sententiis similiter extitit obligatus, fl. auri de camera 41 sol. 33 et den. 4 monete Romane, dictis clericis prefati camerarii ac eorum propriis nominibus recipientibus, per manus Thiconis Johannis et Johannis Thyconis canonicorum Roskildensium et pro eis a nobilibus viris Cosma et Laurentio de Medicis mercatoribus Florentinis et eorum sociis Romanam curiam sequentibus die date presentium tempore debito solvi fecit realiter et cum effectu.

De quibus etc. In quorum etc.

Datum Rome anno 1432 indictione 10. die ...[2] mensis jan. pontificatus anno 1.

1. domino A. etc.] måske = domino Angelo dei gratia episcopo Parentino in thesaurariatus domini nostri pape officio locumtenente, jf. SDHK nr. 21997, lignende kvittering til ærkebiskop Olof i Uppsala af 24. aug. 1433. 2. ...] datoen er ikke udfyldt i Aa, men brevet er indført mellem 17. og 23. januar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.