1432. 21. januar. Køge byting


Tingsvidne om, at Peder Bryske har skiftet med sin svoger Hans Laurensen og har tilskødet ham en jord med alt tilliggende. Grunden ligger i Køge mellem Lars Timbres gård og Tyge (Jensen)s jord. Peder Bryske og hans arvinger garanterer Hans Laurensen og dennes arvinger evigt eje af jorden fri for enhvers tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see æller høre læsith helser Jeip Anderssøn byfoghet jnnen Køghe Jens Pæthersøn Pæther Friss borgemæstere Jens Olsøn Iep Nielsøn ther kalles Gize Oleff Tygesøn oc Beyent Kempe radmæn j same stad jwynnelige meth gud ♦

Kwngøre wy alle mæn nw ære oc commescule thet aar æffter gudz byrd mcdxxxiio then mandaw næst fore sancti Pauels daw som hans omwendelssæ war vpa wort bything oss nærwærendess oc flere gode mæn war skickether Pæther Bruske . hwilken som kendhes sik at haue giort et skyffthe meth syn swager[1] Hans Laurenssøn oc hanum j skød skiøthe en jord oc grund meth ald syn tilhørelssæ enghen vndhen taghen i Køge liggende mælløm Lasse Tymbre s gard oc Tyge s[a] iord lige bred wit Tyge s iord ♦

Thesse iord oc grund screwen stondher til bant Pæter Bruske sik oc syne arwinghe Hans Laurenssøn oc hans arwinghe at fri oc frelssæ hemle oc ordgrand gøre for hwars mans til tal jwynnelighe at eie ♦

Quod ut vidimus et audivimus per presentes lucide protestamur ♦

Datum anno die et loco quibus supra nostris sub sigillis ♦

1. swager] a tilføjet over linen, A.
a. Tyge s] dvs. Tyge Jensøn: jf. DD 1432. 21. jan., nr. 14320121002. .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.