1432. 23. januar. Norberg


Udtog efter A. Da brevet vedrører rent svenske forhold er kun dateringen og Peder Tidemansens notarunderskrift medtaget.

Tekst

In nomine domini amen . ♦

Anno a nativitate ejusdem mcdxxxii indiccione x . die vero mercurii xxiii mensis januarii hora nonarum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Eugenii divina providencia pape quarti anno ejus primo ♦

[.....]

( Til venstre herfor Peder Tidemansens notarmærke ) Et ego Petrus Tydemanni clericus Roskildensis diocesis publicus auctoritate imperiali notarius quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur[1] et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque hoc presens publicum instrumentum . manu propria scriptum exinde confeci publicavi et in hanc formam redegi[2] signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum ♦

1. agerentur] augerentur, A. 2. redegi] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I Herrens navn amen.

I år 1432 efter sammes fødsel, i den 10. indiktion, onsdag den 23. i januar måned, ved middagstid eller deromkring, i det første embedsår for den allerhelligste fader i Kristus og herre, hr. Eugenius, ved det guddommelige forsyn den fjerde pave (af dette navn).

[.....]

( Til venstre herfor Peder Tidemansens notarmærke ) Og jeg Peder Tidemansen, klerk i Roskilde stift, ved kejserlig autoritet offentlig notar, har, fordi jeg sammen med de førnævnte vidner var til stede ved hvert og alt det førnævnte, mens det blev udført og foregik således som før fortalt, og jeg så og hørte det foregå således, derfor affattet dette egenhændige, offentlige instrument herom, og adspurgt og opfordret dertil har jeg offentliggjort det og opsat det i denne form og underskrevet det med mit sædvanlige og vante mærke og navn til sikkerhed og vidnesbyrd om hvert og alt det førnævnte.