1432. 23. januar. Norberg


Notarialinstrument udfærdiget af Peder Tidemansen, klerk i Roskilde stift og notarius publicus, for biskoppen i Vesterås om jordafgift (tomtgäld) i Norberg.

Tekst

(Notarunderskrift ledsaget af notarmærke) Et ego Petrus Tidemanni clericus Roskildensis diocesis publicus auctoritate imperiali notarius qui premissis omnibus et singulis dum sic ut præmittitur agerentur et fierent, una cum prænominatis testibus præsens interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque hoc præsens publicum instrumentum . manu propria scriptum exinde confeci publicavi et in hanc formam redegi signoque et nomine meis solitis et consvetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum præmissorum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.