1432. januar.


Det pavelige kancellis optegnelser om at Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, har betalt forskellige afgifter i forbindelse med sin udnævnelse til biskop:

1) 41 guldfloriner, 33 solidi og 4 denarer for en af de fem mindre afgifter; 2) 50 guldfloriner for afgiften pro sacra; 3) 1 guldflorin for seglafgift; 4) 16 guldfloriner, 33 solidi og 8 denarer for afgiften pro subdiacono.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus unius minuti recepti per me Pantaleonem apostolice camere clericum de mense jan. 1432:

Item a Johanne episcopo Roskildensi fl. 41 sol. 33 den. 4.

Introitus sacre mensis jan. ...:

Item a Johanne episcopo Roskildensi fl. 50.

Introitus sigilli mensis jan.:

Item a Johanne episcopo Roskildensi fl. 1.

Introitus subdiaconorum ut supra[1] :

Item a Johanne episcopo Roskildensi fl. 16 sol. 33 den. 8[2] .

1. supra] = jan. 1432. 2. den. 8] vel fejl for den. 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.