1432. 22. februar.


Arild Klementsen, dekan i Linköping, erklærer at skylde Vor Frue Kirke i København 225 mark lybsk for sten og kalk, som han på kongens vegne fik til byggearbejde for den afdøde dronning. Gælden forfalder til betaling til næstkommende påske. Såfremt den ikke bliver betalt, pantsætter Arild Klementsen to møller i og ved København for beløbet: den ene inden for Nørreport, den anden ved stranden uden for Vesterport.

Kirkeværgerne skal modtage møllerne og på kirkens vegne oppebære indtægterne, der skal betale af på gælden. Eventuelle udbedringer på møllerne foretaget af kirken skal betales af de årlige indtægter.

Når gælden er fuldt ud afdraget, skal møllerne gives tilbage til Arild Klementsen eller hans arvinger i den stand, hvori de til den tid forefindes.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thettæ breff se eller høre helser jech Arald Clemenssøn dæghen i Lyncøpyng ewynnelighe meth gwth ok wel thet alle men kwnnecht wære so the nw ære som komme skulæ at jech wether kenner megh meth thettæ myt oppnæ breff skyldegh at wære wor Frwæ kyrke i Køpmanhaffn ccxxv march lubycenses i gothe pennynge ok geffæ fore steen ok lym hwilke jech fyk aff forde kirke pone myn natheghe herre konyngs weghne til myn natheghe frwæ drotnyngs maagh hwes syel gwth haffe betalesculendæ innen pascha nw nest er kommendæ wden alt hynder ♦

Fforæ hwilke pennynge om the ey worthe tha betalethe som fore er saght tha pantsettær jech forde kirke too mynæ wæthermøller[1] meth therre møllestæthe ok aal therre telhøræ en standendæ innen Nørræ port j Køpmanhaffn ok then annen næst weth strandæn wdæn Wæstræ port weth byen i sodan madæ at ford[e] kirke wæryæ sculæ annamæ forde møller fore et pant pone kyrkenæ weghne ok oppbære alt landgildæ ok rentæ til kyrkene nyttæ hwat the skyldæ kwnnæ arlighe so lenge til fforde ccxxv march lubycenses worthe føl betalethe aff then renttæ ok landgildæ so the hwermen at hwat kyrken bekoster pone bygnyng eller bæthryng pone the forde møller thet scal betales aff landgildæt ok enktæ reghnes kyrken til aaffellyng i howet swmmen

Ok naar gwth wel at forde kyrke haffer føllelighe oppboræt the forde ccxxv march aff forde møller tha sculæ the frij kommæ til myn hand eller mynæ arwynge hand i sodane madæ som the tha fynnes ♦

Her offer bynder jech mech til ok mynæ arffynge at frij ok hemlæ forde kirke forde møller til paant at haffæ ok brwghe til set nyttæ so lenge forde pennynge swm worther føllelighe betaleth som fore stander screffet ♦

Ok worther the møller eller mølle stæthe kirken aff deldæ meth laandz lagh tha sculæ jech ok mynæ arffynge holdæ kirken skatheløsæ ther foræ i allæ madæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum videlicet dominorum Johannis Clementis decani Haffnensis Clementis Clementsøn canonici Roskildensis fratrum meorum Andree Laurencii[2] et Arnoldi Krwsæ proconsulum Hafnensium presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdoxxxiio die sancti Petri in cathedra ♦

1. wæthermøller] Rettet fra wathnmøller?, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.