1432. 3. marts. Lübeck


Rådet i Lübeck indbyder rådet i Wismar til et møde, hvor der skal forhandles om krigen mellem hansestæderne og kong Erik 7. af Pommern, møntvæsen, sejlads o.l.

Tekst

Ersamen hern, leven vrundes.

Wii begeren juwer leve weten, dat unse vrundes van Hamborch uns hebben vorscreven, wo dat se ere sendeboden amme sondage, alse men singet in der hilgen kerken reminiscere[1] ersten komende des avendes bynnen unser stad in der herberge hebben willen, to sprekende umme unsen krich, de munte, de segelacien unde andere wichtige unde merklike zaken, uns steden allen anliggende, darumme wol nottroft unde behuff ys, dat wii tosamende komen.

Hiirumme begere wii van juwer leve deger vruntliken, dat gii juwe sendeboden uppe den vorscrevenen sondach reminiscere des avendes bynnen unser stad in der herberge der gheliken[2] vulmechtich willet hebben, to vorhandelende de vorscrevenen puncte unde alle andere notroftige saken uns steden anrorende, des uns wol van noden dunket wesen.

Gii des nene[3] wiise to vorleggende, wante wii unse vrundes, den van Luneborch, desser geliiken, uppe de genante tiid in unse stat to komende, ok hebben vorbodet.

Unde begeren des juwes bescrevenen antwordes.

Screven etcetera des mandages in deme vastelavende, anno etcetera 32.

Consules Lubicenses.

1. reminiscere] dvs. 16. marts 1432. 2. gheliken] ghelike, Aa. 3. nene] nen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.