1432. 3. marts. Rom


Pave Eugenius 4. bevilger to supplikker.

Den første af kong Erik 7. af Pommern om at kongens kapellan Oluf Då, kannik i Roskilde, får provision på provstiet og kanonikat og præbende sammesteds, som ventes ledige ved den hidtidige indehaver Jens (Pedersen (Jernskægs)) udnævnelse til biskop sammesteds, skønt Oluf Då i forvejen har kanonikater og præbender i Roskilde og Lund og sognekirken i Skibby.

Den anden af Jens Ulvsen, klerk fra Roskilde, om at få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, som vil blive ledige, når Oluf Då får provstiet og nyt kanonikat og præbende sammesteds.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Cum prepositura ac canonicatus et prebenda[1] ecclesie Roskildensis, quos Johannes electus Roskildensis (tempore promotionis de se ad ecclesiam predictam facte)[2] obtinebat, prout obtinet, (per hujusmodi promotionem et munus consecrationis eidem electo impendendum)[3] vacare sperentur, supplicat Ericus Dacie etc. rex, quatinus, sibi in personam capellani sui Olavi Daa canonici dicte ecclesie specialem gratiam facientes, de canonicatu et prebenda et, que dignitas ac electiva est, prepositura predicta [fructus 15 mr.], eidem Olavo dignemini providere, non obstante quod idem Olavus certos alios predicte ac Lundensis ecclesiarum canonicatus et prebendas cum parrochiali ecclesia de Skibi [omnium fructus 20 mr.] obtinet.

Item supplicat Johannes Lupi clericus Roskildensis, quatenus sibi de canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis, quos supradictus Olavus[4] obtinet, quamprimum illos per assecutionem prepositure ac aliorum canonicatus et prebende predictorum vacare contigerit, etiam si per ipsum Olavum obtenti canonicatus et prebenda [fructus 6 mr.] actu quovis modo et ex cujuscumque persona vace<n>t[5] , provideri mandare dignemini gratiose.

Concessum pro utroque in presentia pape. B. Gradensis .

Datum Rome in presentia pape 5. non. martii anno 1.

1. prepositura ac canonicatus et prebenda] overstreget og med tilføjelse i margen: ita cassatum in originali Aa. 2. (tempore promotionis de se ad ecclesiam predictam facte)] suppleret efter DD 1432. 14. jan., nr. 14320114001; udeladt i APD. 3. (per hujusmodi promotionem et munus consecrationis eidem electo impendendum)] suppleret efter DD 1432. 14. jan., nr. 14320114001; udeladt i APD. 4. Olavus] Alanus Ab. 5. vace<n>t] således rettet i APD.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.