1432. [14. el. 21. marts]. Falkenberg


Esger Torbjörnsson i Forstena giver Åge Akselsen (Thott) af Hjuleberg sin gård i Nädhult i Kinnared sogn i Halmstads herred og alle sine rettigheder til ejendom i samme by.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff see ællæ h[ø]ræ[1] [læses hels]er[2] iak Esghæ Thorbernssøn j Forsteen kerleghæ meth gudh / Wedherkennis jak mik meth thettæ [mit nerw]arendis[3] opnæ breff at haffwæ giffwit en wælboren man Aghæ Axelssøn aff Hiwlæberg en min go[rd som][4] [ligger][5] i Nædhult vti Kinnærydz sokn ok j Halmstadhæ hærit / meth allæ thes gordz tilligelss[æ][6] ok [ligget haffwe?r][7] aff alder som ær agher ok ængh skogh ok f[i]skæwatn[8] wot ok thiwrt nær[en][9] ok fiærn alle firæ[10] weghnæ om kringh til markeskæl ok all myn rætt[i]ghet[11] j sammæ bye[n][12] ænchtæ vndentaghit [fra mik ok][13] minæ arffwingæ ok til for Aghæ Axelssøn och hans arffwingæ til ewerdeleghæ e[i]endom[14] beh[olde skulen]dis[15]

Til meræ wissen ok bædhræ stadhfæstilsæ tha hænger jak mit jnseglæ for thettæ [mi]t[16] breff meth fleræ [godhæ m]æns[17] jnseglæ [swa][18] som ær her Pawels kirkæher[ræ][19] j Edhræby Jens Pædherssøn Tulæ Swenssøn borghæm[æsteræ i thæn?n]æ[20] stadh of Olaff Howenssøn awapn ♦

Datum Falk[in]bergh[21] anno domini mo cdo xxxo secundo feria sex[ta][22] [...][23] dominicam in qua cantatur reminiscere nostris sub sigillis presentibus appensis ♦

1. h[ø]ræ] usikker læsning, A. 2. [læses hels]er] l(1) og ls usikker læsning, A; æses he suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 3. [mit nerw]arendis] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 4. go[rd som]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 5. [ligger]] li usikker læsning, A; gger suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 6. tilligelss[æ]] usikker læsning, A. 7. [ligget haffwe?r]] indledende (l) og afsluttende (r) tegn kan delvist ses, A. 8. f[i]skæwatn] usikker læsning, A. 9. nær[en]] usikker læsning, A. 10. alle firæ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 11. rætt[i]ghet] usikker læsning, A. 12. bye[n]] usikker læsning, A. 13. [fra mik ok]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 14. e[i]endom] usikker læsning, A. 15. beh[olde skulen]dis] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 16. [mi]t] usikker læsning, A. 17. [godhæ m]æns] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 18. [swa]] usikker læsning, A. 19. kirkæher[ræ]] usikker læsning, A. 20. borghæm[æsteræ i thæn?n]æ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer, som bemærker: el. i sam?]mæ. 21. Falk[in]bergh] usikker læsning, A. 22. sex[ta]] suppleret efter Gammledanske Diplomer. 23. [...]] et usikkert antal tegn er gået tabt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.