1432. 21. marts. Danzig


Rådet i Danzig skriver til rådet i Riga.

Rådet i Danzig meddeler, at kong Erik 7. af Pommern har ladet kapre to hanseatiske skibe, som var på vej fra England mod Danzig, i Øresund. Endvidere meddeles det, at kong Erik er i færd med at udruste kaperskibe, som han snarest vil sende til søs.

Rådet i Danzig antager, at kong Erik særligt er interesseret i skibe fra Livland. I den forbindelse har rådet i Danzig modtaget informationer om, at Broder Svensson (Tjurhuvud), en af kong Eriks høvedsmænd, nu skulle befinde sig i Rigabugten sammen med sit mandskab, hvor de ligger og venter på de livlandske skibe. Derfor beder rådet i Danzig om, at dets advarsel bliver sendt videre til rådet i Reval.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen besundern leven vrunde.

Juwer ersamen wyshet geleve to wetende, dat am sonavende vor reminiscere[1] negest vorgangen eyn boeth uth dem Sunde hir in de Wyszle is gekomen mit 13 schepmans[2] , de uns seggen, dat de koning twe schepe, de uth Engelandt syn gekomen, mit den guderen im Sunde hebbe beholden.

Dar solle wol by[3] 200 terlingh laken inne gewest syn, de alle, alse wii horen, vordelet syn.

Unde darto zo is dar ok eyn schep im Sunde gebleven, dar de[4] godere eyn deyl van geberget syn; datselve schep mit etwelken guderen hir to h{ue}s behordt.

Unde wowol datselve schep im Sunde geleydet was, dach so hevet de koning deselven gudere, de geberget zin, ok lathen nemen unde, als uns duncket, darvan nicht wyl weddergeven.

Unde dieselven gesellen hebben uns vorder berichtet, dat de koning etlike scheppe leth bemannen unde hovetlude dar insettet, de in de zee sollen leggen unde nemen wes se bekrefftigen unde krygen konen, id syn wat lude id syn, unde sunderlinges, alse wii vornemen, dat en dels van en un de scheppe, de uth Liefflande mit wasse unde werke komen werden, holden unde leggen willen, de to nemende.

Unde sint der tiit is eyn schep uth dem Sunde komen, darvan de schepper mit den scheppmans uns sulke tidinge, alse wii van den vorscreven personen hebben vornomen, ok gesecht hebben.

Hir{ue}m, leven vrunde[5] , so scryve wii diit jw vor eyne warnynge, up dat gii jw deste beth hebben to richtende unde de dingh mit der zegelacie mit jw desto wysliker unde vorsichtliker bestellen mogen, up dat de lude nicht to schaden en komen.

Unde bidden jw dusse vorscreven zake dem rade to Revale to voscryvende mit den ersten.

Hirmede siit Gode bevalen.

Gescreven to Danczke under unsem secrete, am frydage vor oculi anno etcetera 32.

Ok hebbe wii vornomen, dat Broder Swen, eyn van des koninges hovetluden, willen hefft mit syner geselscop up den Rigeschen boddem to leggende unde dar der scheppe warden.

1. sonavende vor reminiscere] dvs. 15. marts 1432. 2. schepmans] schepans, Aa. 3. by] mangler i Aa. 4. de] d, Aa. 5. vrunde] vrude, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.