1432. 29. marts.


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens Tygesen har lovet at betale annater af kanonikat og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1432] Die 29. ejusdem[1] Johannes Tuchonis principalis obligavit se camere super annata canonicatus et prebende, quindecim prebendarum nuncupate, ecclesie Roskildensis [fructus 6 mr.], vacantium per promotionem Johannis Petri electi Roskildensis et munus consecrationis sibi impendendum, collatorum eidem Rome 1431 10. kal. jan. pontificatus anno 1.

1. ejusdem] = mensis martii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.