1432. 29. marts. Rom


Daniel (Scotto), biskop i Poreč og pavelig skatmester, kvitterer Jens Tygesen, kannik i Roskilde, for at have betalt annater af kanonikat og præbende i Roskilde, takseret til 14 guldfloriner.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Daniel etc.

Universitati etc., quod Johannes Tuchonis canonicus ecclesie Roskildensis pro totali et integra solutione annate sive etc. primi anni canonicatus et prebende quindecim prebendarum dicte ecclesie, in quibus camere apostolice ratione provisionis sibi de eisdem apostolica auctoritate facte sub certis penis etc., cum prefata camera apostolica ad summam 14 fl. auri de camera composuit etc., quos etc. die date presentium solvit etc.

De quibus quidem [etc.].

Datum Rome die 29. mensis martii 1432 indictione 10 pontificatus anno 2.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.