1432. 29. marts. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Daniel (Scotto), biskop i Poreč og pavelig skatmester, har modtaget 14 guldfloriner af Jens Tygesen, kannik i Roskilde, til fuld betaling af annater af kanonikat og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1432] Die 29. mensis martii prefatus Daniel thesaurarius ut supra habuit, recipiente ut supra, a Johanne Tintoris[1] canonico Roskildensi pro integra solutione annate dictorum canonicatus et prebende, quindecim prebendarum nuncupate, ex compositione fl. auri de camera 14.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.