1432. 31. marts. Københavns byting


Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Klementsen i Pilegård, bymand i København, på vegne af Hagen Jensen, kong Eriks tjener, har skødet en grund vest for Nørreport, i Sankt Petri sogn i København, til Jakob Svendsen, rådmand sammesteds.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre læses . helsær jæc Jæcøb Jenssøn byfoghet j Køpendhafn Claws Lubertssøn cantor j Køpendhafn . Anders Laurenssøn burghemester . Hanis Wat / Pether Jenssøn Jæcøb Brand radhmen j Køpendhafn / oc Jenis Attessøn byman then samme stadh ewinnelige meth gudh . ♦

Welie wy kungøre alle nærdes oc kommendes . at effter wor herre føthelses ar . m . cd . xxx ar vpa thet annet / neste thing dagh effter mit faste søndagh vpa wort bything j Køpendhafn war skicket for oss . oc for flere . godhe men tha thing nærdes . en beskedhen man Jenis Clemetssøn byman j Køpendhafn j Pile gardh ♦

Huilken forde Jenis meth sin fry godhe velie afhende / wploth / oc skøtte til ewinnelige eyghe haueschulendes en beskedhen man Jæcøb Swenssøn radhman j Køpendhafn vpa en beskedhen mans weghne Haghen Jonssøn wor nathelighe herre koning Erics meth gudhs nadhe thienere en forde Jenis Clemetssøns jordh / oc grwnd meth all hænnis længe / oc bredhe / encte vndantaghet / som thet howed breff[a] vtbeuiser som forde Haghen hauer aff forde Jenis Clemetssøn vpa forde jordh / oc grwnd liggendis vesten nest her Areldis vedher mølle[1] som star hoss Narre port j Kopendhafn j sancti Pethers soghn / ♦

Huilken forde jordh lowlighe war lawbodhen / skøt / oc stethict melt oc war vpa then tidh engen genmele . ♦

Huilke forne stycke swo giordhe for oss . oc for flere godhe men tha nærdes wy witne meth wore jncigle meth welie oc witschap ladet henge for thette breff / ♦

Huilket ær gewit oc screuit ar / dagh / oc stadh / som sact ær ♦

1. vedher mølle] Rettet fra mølle vedher, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.