1432. 2. april.


Jens Stigsen til Ormslev skøder syv gårde i Houlbjerg herred til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et skøde breff aff Jes Stissen tiil Ormsløff paa Digs gaar j Gierningh en øde gaar j Tind kallis Tregaard en gaard j Gierning iij gaarde j Aldrup mett al sin rettighed j forne sogen[1] item en gaard j Hodzløff / ♦

Datum mcdxxxijo feria 4a proxima ante dominicam passionis : ♦

1. sogen] i B-reg. læses Gierning sogen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.