1432. 21. april.


Henneke (Gyncelinsen) Mule, væbner, pantsætter (Niels) Esbernsen Bille i Hallelev halvdelen af sin gård i Trelleborg i Skåne for 16 lødige mark. Indtil pantet bliver indfriet, skal (Niels) Esbernsen Bille årligt oppebære alle gårdens indtægter uden modregning i gældens hovedstol. Det år gården indløses, skal indtægten følge hovedstolen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se æller høræ helsser jech Hænnike Mwle wæbnæræ kærligæ meth gwth ♦ Kungør jech allæ nærwerendes oc kommeskulendes at jach wetherkennær mech aff ræt giæld skyldich at wæræ en wolboren man Byllæ Æsbernssøn i Hallælæwe sexthen lødwmark so dan mynt so almwæn købær oc sæll meth j Sielandh . ♦

For hwilke .xvi. lødwmark jech j pant sætter hanum meth thettæ mit obnæ breff halffdelen aff myn gardh j Thræleburgh .j. Skonæ liggendes bodhe j bredhen oc so j. længæn synnæn hoos bykirken oc nordhen weth torffgaden / j hwilken gardh j boor en man som hether Hartwich ♦

Item skall forde Byllæ fult makt hawæ landgilde oc ræntæ aff then forde halwe gardh vpp bæræ hwert aar oc ængtæ affslas j howethpennigenæ so længæ then forde halwe gardh loweligæ løses aff hanum æller hans arwingæ weth mech æller myne arwingæ ♦

Item telbindher jech mech oc myne arwingæ at frij oc hæmlæ forde Byllæ oc hans arwingæ then forde halwe gardh meth all hans telliggelsse ængtæ vnnæn taghet for hwer mans tell talæ so længæ han loweligæn løses aff hanum æller hans arwinge weth mech æller myne arwingæ som førræ ær sawt ♦

Oc skall hwert aar løsningædawen wæræ at paschen / ♦

Oc ee hwilket aar then gardh løses wm paschen tha skall hwsleyen folwe howethpænningenæ . ♦

Tell hwes tings witnebyrth ær mit jnsiglæ meth andræ godhe mæns so sum ær Anders Duwe oc Hans Nielssøn ratmæn j Roskylde / oc Lasse Grydestøbærs byman j sammesteth ær hænget for thettæ obnæ breff ♦

Datum anno domini mocdoxxxosecundo feria secunda pasche ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.