1432. 3. maj.


Kong Erik 7. af Pommern udsteder et låsebrev til Tvilum kloster på forskelligt gods i Hids herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item koning Erickis laase breff paa godzs vdj Hitzherrit vdj Nybbel / vdj Sostrup / j Borup / j Sostruplund / vdj Helstrop och vdj Bronkier ♦

Datum mcdxxxijo in festo inventionis sanctæ crucis : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.