[1432. 2. juni].


Embedsfolk samt borgere på slottet og i byen Plön erklærer sammen med flere andre holstenske embedsfolk og borgere, at hertug Gerhard af Slesvig har betalt markgrevinde Agnes af Baden 2000 gylden for slottet og byen Plön.

Endvidere erklærer de førnævnte embedsfolk og borgere, at de vil returnere slottet og byen Plön til markgrevinde Agnes, såfremt hertug Gerhard skulle dø før markgrevinden.

Tekst

Wii amptlude, voghede, schulten unde borghere to Plone, dem slote unde der stad, mit den steden Lutbekenborch und Hilgenhauene, dat kerspel to Nyemunster, dat slot Stenborch myt der stad Crempen und Crempermersch, vortmer dat slot und stad to dem Kiile myt voghedien und gherichten bekennen, alse de here Gherd hertoghe to Sleswiik etcetera, unse here, der vrowen Agneten margreuinnen van Baden und hertoginnen to Sleszwik up de ergenomeden slote, stede unde kerspele 2000 gulden bewedemet heft na lude der wedeme breue, de er der vrowen dar up ghegeuen heft, des loue wii, weret dat unse here ere van dodes wegene aff gynge, den de vorgenante vrowe sin husvrowe, dat wii denne der suluen vrowe desse vorscreuene slote etcetera van stunde an inantworden schullen in aller mate, alse de wedeme breff uthwiset.

Des to orkunde gheue wii de erghenomeden amptlude, voghede, schulten unde borghere der stede to Plone unde to der Crempen der ergenanten unser vrowen dessen breff myt unser stede unde gherichtes inghezeghel bezeghelt van unser unde der erbenanten slote, stede, kerspele unde tobehoringe alder wegene, umme dat se suluen egene inghezeghel nicht en hebben.

[.....]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.