1432. 10. juni. Nyborg slot


Kong Erik 7. af Pommern meddeler rådet i Lübeck, at han er villig til at holde et fredsmøde i Horsens. Af den årsag sender kong Erik nu et lejdebrev til rådet i Lübeck til brug for dets udsendinge.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Erik van Godes gnaden to Denemarken, Sweden, Norwegen, der Wenden[1] unde Goten koning unde hertoghe to Pomern.

Wetet borghemeistere unde radmanne tho Lubek, dat wy juwen breff, uns bii desseme jegenwardigen hern Johan Wengen , juwem capellane, nw gesant unde presenteret, vornomen hebben, alzo dat gii, dem almechtigen Gode to love, unseme leven hern unde oheme, deme Romischen koninge, to eren, der cristenheid to troste unde deme ghemenen ghude tho vromen, nutticheid unde wolvare, gerne begerende zin, velighe vruntlike dage mit uns to holdende, tho bequemer legeliker stede unde tiid, dar gii juw ane begeren van uns to besorgende, zo gii dat bii uns setten unde vorder scriven etcetera.

Darup moge gii weten, dat wy juw na sulkem begere gerne liden willen to eneme velighen vruntliken dage.

Unde alze gii scriven umme de stede, nach deme dat gii de ok bii uns setten, zo legge wii se juw tho bequemicheid unde willen alzo, dat gii se to lande soken m{oe}gen, umme merer wissheid willen der tiid, in unseme leydesbreve utgedrucket, dar juw noch wedder edder wind nicht ane hinderen kan, uppe dat uns beyden delen nicht to v{oe}rffange sii langes vorbeydendes.

Unde alse gii hirup unses leydesbreves, juw tho sendende, begerende zint, zo sende wii juw den[a] nw bii dessem erbenomeden hern Johanne Wengen.

Unde darenboven, wann gii darumme scriven willen tho Hadersl{oe}ve achte dage tov{oe}ren, zo scholet unse redere, alze her Hinrik Knutsson unde Peter Lucke , jegen juw riden tho der stede, dar gii se an velicheid vorwaren, unde scholet juw dar upnemen unde in sekerem geleyde to der stede vuren, alzo to Horsnysse in Jutland, dar gii denne uns sulven, edder ok unse redere in unser stede, vor juw vinden werden, umme[2] mit juw to vorhandelende, efft men mit hulpe des almechtigen Godes icht vinden m{oe}ghe, dat tho vrede unde gudliker endracht m{oe}ge denen tuschen uns an beyden delen, Gode to love unde der gemenen werlde to vromen unde troste.

Screven up unseme slote to Nyborgh in Fune, under unseme secrete, na Cristi bordt 1432, des drudden dages in den hilghen pingxsten.

1. Wenden] Wende, A. 2. umme] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.