1432. 12. juni. Åhus


Kristine Eriksdatter (Skarsholm-slægten), enke efter hr. Torben Pedersen (Bille), opfordrer sine tidligere fæstebønder i Allindemagle på Sjælland til at vise ærkebiskop Peder Lykke (Bille) lydighed.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Cristina her Barnassøns dotter forthomdauge aff Skarsholm som riddere war och her Thorbørn Pætherssøns effterleuende som och riddere war hwes siele gudh hafue helser ether alle sammen gothe men som j Alande[1] boo ther mine worthnade haue waret och jek skøt hawer hetherlich father meth gudh min kere wen och herre her Pether Lycke erkebiscop j Lund til ewinnelich eghe swo som the breff[a] ther jek hanom ther vpa hawer giwet wtuise och[2] bether ether atj hanom her effter høre och sware meth kerlicheit som j mic her til haue giort ♦

Ther meth befaler jek ether gudh ♦

Scriptum Aosie fferia quinta proxima ante dominicam trinitatis meo sub sigillo anno domini mocdoxxx secundo ♦

2. och] och och, A.
a. the breff] DD 1421. 21. okt., 14211021001, og DD 1424. 2. apr., nr. 14240402002..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.