1432. 17. juni. Slesvig


Biskop Nicolaus (Wulf) af Slesvig bekræfter den gældende regel om, at de ældre kanniker i Slesvig domkirke har fortrinsret til at avancere til bedre præbender, når disse bliver ledige, og han indskærper, at reglen gælder, selvom den nogle gange er blevet tilsidesat af hensyn til en yngre kannik.

Tekst efter A med ulæselig tekst suppleret efter Aa1.

Tekst

Nicolaus dei et apostolice se[dis] g[racia episcopu]s Sleswicensis ♦

Quoniam absurdum non debet reputari si qua semel digesta maturius [declarentur i]terum . ne [de] eisdem pro temporum [de]cursu actuumque digestis [quidem] hujusmodi non advers[orum] sed in[ter se] diversorum admiss[ione varia in p]oster[um conting]at he[sitari] ♦

Cum [itaque prelati ec]clesie nostre non tamen antiquiores [canonici] existentes [aliquocies ad opcionem meliorum] prebendarum sive corporum ab antiquioribus canonicis [et capitulo] pro eorum [reverencia benevole sint a]dmissi ne igitur hoc in [consequentiam pro luce trahatur in futurum . idcirco de expre]sso consensu venerabilis capituli [nostri predicti] ad [perpetuam rei memoriam presentibus] volentes declaramus quod statutum de prebendarum opcio[nibus meliorum du]dum [inter] al[ia dicte] nostre ecclesie statuta editum per amplius [debet in] suo [tenore per omnia ut jacet in prebendarum sive] corporum meliorum opcionibus per ejusdem e[cclesie nostre prelatos et canonicos pro temp]ore existentes [non o]bstante contradiccione [cujus]cumque inviola[bilit]er obs[ervari] ♦

[Et ut] idem stat[utum] adeo [†nocioe†[1] publicetur quod] de eo dubitari non oporteat [ipsum de verbo] ad verb[um presentibus duximus] inse[rendum .] cujus tenor sequitur et est talis ♦

Secundum consuetudinem diucius [observatam] antiquiores [canoni]ci Sleswicensis ecclesie gradatim mel[iores si vol]uerint possunt [cum in ecclesia] Sleswice[nsi v]aca[nt optare] preb[endas] ♦

[Declaratum datum et actum in dicta ecclesia nostra] Sleswicensi ubi protunc er[amus cum dicto capitulo nostro] pro[pterea ut moris est capitulariter congr]eg[a]ti anno domini [millesimo quadringentesimo tricesimo secundo die 17] mensis junii ♦

In cujus testimonium nostrum et dicti [venerabilis capituli nostri sigilla presentibus sunt app]ensa . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.