1432. 3. juli.


Koncilet i Basel stadfæster de indulgensskrivelser, som blev udstedt af paverne Martin og Eugenius.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Sacrosancta generalis synodus Basiliensis confirmerar dhe indulgentias, som af papa Eugenio och papa Martino äre uthgifne åth dhem, som åthskillige kyrckior med devotion frequenterade både seent och betida, dat. Basilee 5. nonarum julii 1432.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.