1432. 10. juli.


Jens Mortensen (Gyrstinge) pantsætter en gård i Lundby til Jakob Jensen af Kelstrup for 80 mark stæderpenninge, der er gangbare i Lübeck.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Først ith breff att Jenns Morthennsøn panntsetter Jep Jensøn aff Kiedestorup enn gaard y Lundby y Flackebiergherritt for lxxx marck steder penninge som en kiøbmand kannd den anndenn fuld mett giøre y Lybck / ♦

Datum sancti Knud kongis dag / mcdxxxij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.