1432. 18. juli. Rom


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens Mortensen gennem sin prokurator Arnestus Aurifabri har lovet at betale annater af provstiet i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1432] Dicta die[1] Arnestus Aurifabri procurator et nomine procuratorio, prout publico instrumento constabat, obligavit se camere nomine Johannis Martini super annata prepositure ecclesie Roskildensis [fructus 12 mr.], vacantis per obitum Johannis Borzow litterarum apostolicarum scriptoris in curia defuncti, collate eidem Rome 1431, 10. kal. jan. pontificatus anno 1.

1. Dicta die] = 18. julii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.