1432. 27. juli.


Jes Petersens orfejdebrev til de slesvigske hertuger Adolf og Gerhard.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik sij alle den ghennen de dessen breff seen edder horen lezen / dat ik Jesse Peterssone bekenne vnde betuge openbar vor alsweme dat ik mynen gnedigen heren . hertogh Alue vnde hertogh Gherde . hertogen to Sleswijck greuen to Holsten to Stormeren vnde to Schowenborgh . hebbe gelouet gesworen vnde vororveydet . dat ik en vnde eren rechten eruen wil truwe vnde holt wesen alle de tijd vth mynes leuendes vnde wil den erbenomeden mynen gnedighen heren . eren rechten eruen . eren landen vnde luden vnde al den ghennen de se mid rechte mogen vorbidden nummer vnder ogen denen ofte wesen ofte beschedigen mid rade edder mid d{ae}th ♦

Ok so hebbe ik Jesse vorbenomed sodane orueyde vorscreuen mynen gnedighen heren erbenomed vnde eren rechten eruen vorborghet mid twel{uv}en myner vrunde . alze dar de ersamen borghermestere vnde ratmanne der stad Fflensborgh ere witlicheit an ereme besegelden breue vp hebben gegheuen ♦

Vnde dat ik desse vorbenomede orueyde aldus hebbe ged{ae}n dar hebben an vnde ouer gewesen de strenge ritter her Hinrik Rixstorp vnde de ersamen lude Peter Jonsone Minrik Menkel borghermestere . Clawes Smiter . Peter Lasse vnde Hinrik Vegeborde ratmanne to Sleswijck vnde meer louenwerdige lude . ♦

Des to tuge so hebbe ik Jesse Peterssone erbenomed myn jngesegel witliken gehenget to dessem breue . na Godes bort verteinhundert iar dar na in deme twe vndedrittigesten iare des negesten sondages na sunte Jacobi dage des hilgen apostels \ \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.