1432. 1. august .


Margrete Mogensdatter, priorinde i Bosjö kloster, udlejer to gårde i Norra Håslöv i Skytts herred til Jens Jonsen.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Margretæ Månsdotters priorissæ till Bosiö closter åth Jöns Jonszon uthgifne leyobreef på twenne gårdar i Norra Hååslöf i Skiötzhäradt liggiandes, dat. Padhers dagh ad vincula.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.